Number of the records: 1  

Vyjádření Etické komise k účasti státního zástupce na činnosti aktivních záloh

 1. Main entry-name Matula, Zdeněk, (author)
  Title statementVyjádření Etické komise k účasti státního zástupce na činnosti aktivních záloh
  AnnotationEtická komise Unie státních zástupců přijala dne 15. 10. 2021 toto většinové vyjádření: Dobrovolné převzetí branné povinnosti v době míru formou účasti na činnosti aktivních záloh není slučitelné s výkonem funkce státního zástupce, neboť se jedná o jinou výdělečnou činnost ve smyslu § 24 odst. 6 zákona o státním zastupitelství. V odlišných stanoviscích dvou členů Etické komise jsou uvedeny odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 1, s. 54-59
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2427/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/06
  Státní zástupci
  Výdělečná činnost
  Ozbrojené síly
  Aktivní zálohy
  Branná povinnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/STAT-ZASTUP-EJOURNAL-0122_00000000_0?fileName=chapter09.xhtml&location=pi-3223
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.