Number of the records: 1  

Spoluvlastnictví. Předkupní právo

 1. Title statementSpoluvlastnictví. Předkupní právo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 4212/2019
  AnnotationV případě smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu k nemovitosti uzavřené před 1. 1. 2018 navzniklo spoluvlastníkům předkupní právo k převáděnému podílu ve smyslu § 1124 odst. 1 obč. zák., ve znění zákona č. 460/2016 Sb. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. II. ÚS 568/01.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 432-437
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 568/01
  Spoluvlastnictví
  Převod podílu
  Podílové spoluvlastnictví
  Předkupní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.