Number of the records: 1  

Entzug der Aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs in Sorgerechtsstreit und Zugang zu einem Gericht

 1. Title statementEntzug der Aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs in Sorgerechtsstreit und Zugang zu einem Gericht : Plazzi gg die Schweiz
  Translated titleOdnětí odkladného účinku opravnému prostředku ve sporu o svěření dítěte do péče a přístup k soudu Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. února 2022 ve věci Plazzi proti Švýcarsku, stížnost č. 44101/18
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 21-25
  Subj. Headings Odkladný účinek
  Opravné prostředky
  Přístup k soudu
  Svěření dítěte do péče
  Péče o dítě
  Nejlepší zájem dítěte
  Příslušnost soudů
  Švýcarsko
  Právo na rodinný život
  Dítě
  Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.