Number of the records: 1  

Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím

 1. Title statementVláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím
  AnnotationVláda na své schůzi dne 29. 3. 2021 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (usn. č. 318). Dne 31. 3. 2021 návrh postoupila k legislativnímu projednání Parlamentu (sn. tisk č. 1194). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 8, s. i
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1146/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 260/06
  Právo na informace
  Přístup k informacím
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.