Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Opatrovník

 1. Title statementOdpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Opatrovník : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1511/2020
  AnnotationNejde o nárok z titulu nesprávného úředního postupu, požaduje-li poškozený náhradu škody, jež mu měla vzniknout tím, že mu byl v rozporu se zněním § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanoven opatrovník, je-li tato škoda odvozována od zmenšení jmění v důsledku přijetí konečného pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, jež bylo vydáno v řízení zatíženém vytýkanou vadou; požadavek na náhradu škody tak bylo možno s úspěchem uplatnit jen z titulu nezákonného (konečného) rozhodnutí, tedy takového, které by bylo v předepsaném řízení zrušeno či změněno pro nezákonnost. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 629/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 2119/15; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. III. ÚS 3057/13.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 2, s. 277-286
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 629/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2119/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3057/13
  Odpovědnost státu za škodu
  Škoda
  Škoda způsobená nesprávným úředním postupem
  Opatrovník fyzické osoby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.