Number of the records: 1  

Několik poznámek k teritorialitě soudních exekutorů

 1. Main entry-name Sedláček, Miroslav, (author)
  Title statementNěkolik poznámek k teritorialitě soudních exekutorů
  AnnotationPři volbě soudního exekutora není oprávněný limitován principem teritoriality, či přesněji řečeno pravidly příslušnosti soudních exekutorů, která by vymezovala rozsah jejich územní působnosti. Otázka teritoriality se ovšem netýká jen exekutorů a jejich úřadů při výkonu exekucí, ale dotýká se celé řady dalších subjektů - na straně jedné věřitelů, na straně druhé pak dlužníků. A právě to je důvodem k zamyšlení nad (ne)zavedením principu teritoriality do české právní úpravy s cílem vnést do probíhající odborné debaty jisté postřehy a úvahy, a tím přispět k formulaci závěru, zda nově stanovit omezení územní působnosti soudních exekutorů na území nižšího řádu, než je celostátní příslušnost, či do stávající úpravy nezasahovat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 150/04.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 17-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 150/04
  Soudní exekutoři
  Místní příslušnost
  Místní příslušnost soudního exekutora
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.