Number of the records: 1  

Retroaktivita judikatury přináší právní nejistotu

 1. Main entry-name Turnhöfer, Kateřina, (author)
  Title statementRetroaktivita judikatury přináší právní nejistotu
  AnnotationPostupné zvyšování ochrany spotřebitele se odráží také v judikatuře zabývající se obchodními podmínkami. Nejvyšší soud se například prostřednictvím rozsudku ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3333/2018 přiklání k výrazně striktnějšímu pojetí informační povinnosti, než je nutné. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 3968/17.
  In Právní rádce. - Roč. 28, (2020), č. 6, s. 36-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3968/17
  Judikatura
  Retroaktivita judikatury
  Právní jistota
  Obchodní podmínky
  Spotřebitelské smlouvy
  Ochrana spotřebitele
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.