Number of the records: 1  

Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementOdměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob : nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19
  AnnotationStanoví-li § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, že při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob (srov. § 34 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim) se pro účely výpočtu odměny advokáta jako opatrovníka považuje za tarifní hodnotu částka 1000 Kč, pak takové pravidlo podle Ústavního soudu porušuje zásadu rovnosti v návaznosti na právo podnikat a právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 1 a 3 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 303/05; nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 1251/19; nález Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 22/19; nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 14/17; nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 13/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 848/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 5, s. 54-56
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 303/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1251/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 848/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
  Odměny advokátů
  Advokátní tarif
  Advokáti
  Opatrovník právnické osoby
  Opatrovnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.