Number of the records: 1  

Střet zájmů zástupce a zastoupeného v občanském právu

 1. Main entry-name Brim, Luboš, (author)
  Title statementStřet zájmů zástupce a zastoupeného v občanském právu
  AnnotationAutor se zaměřuje na soukromoprávní důsledky střetu zájmů zástupce a zastoupeného, a to na důsledky tohoto zájmového rozporu pro externí vztah mezi zastoupeným a třetí osobou, s níž zástupce jednal. Střet zájmů může mít význam též v rovině interního poměru zástupce a zastoupeného, jelikož z porušení povinnosti zástupce jednat v zájmu zastoupeného mohou vůči zástupci vyplynout sankční následky, typicky povinnost k náhradě vzniklé újmy či možnost ukončení právního vztahu, v rámci něhož byl zástupce zmocněn jednat za zastoupeného. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 565/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 4, s. 110-115
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 565/16
  Střet zájmů
  Občanské právo
  Právní zástupci
  Právní zastoupení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.