Number of the records: 1  

Smluvní pokuta - porušení povinnosti - výkon práva - odstoupení od smlouvy

 1. Main entry-name Hušek, Jan, 1943- (author)
  Title statementSmluvní pokuta - porušení povinnosti - výkon práva - odstoupení od smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019
  AnnotationUjednání stran, které vznik práva na smluvní pokutu váže kromě porušení právní povinnosti na další právní skutečnost, a to na odstoupení od smlouvy věřitelem pro porušení povinnosti dlužníkem, není zakázáno a je přípustné (k tomu viz § 2048 a § 2001 občanského zákoníku). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 1999, sp. zn. IV. ÚS 276/99; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10.
  In Obchodní právo. - Roč. 29, (2020), č. 3, s. 36-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 276/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10
  Smluvní pokuty
  Porušení povinnosti
  Odstoupení od smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.