Number of the records: 1  

Právní dispozice s obchodním závodem

 1. Main entry-name Pilík, Václav, 1984- (author)
  Title statementPrávní dispozice s obchodním závodem
  AnnotationPrávní dispozice s obchodním závodem jsou v soukromém právu předmětem dílčích zvláštních úprav, odrážejících jejich vyšší náročnost. Ta je dána jak komplexní povahou předmětu, tak potřebou zohlednění souvisejících vztahů, zejména ochranou dotčených věřitelů a dlužníků. Zvláštní právní úpravy dispozic s obchodním závodem tuto náročnost odstranit nemohou, spíše jen doplňují obecný právní rámec o potřebná podrobnější nebo doplňující pravidla; převážně na ně a jejich vybraná interpretační a aplikační úskalí se autor zaměřuje ve svém článku. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 499/98.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 12, (2020), č. 2, s. 77-85
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 499/98
  Obchodní závod
  Koupě závodu
  Pacht závodu
  Zástava
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.