Number of the records: 1  

Valná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)]

 1. Title statementValná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10; nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 1, s. 150-163
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2842/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Akciové společnosti
  Akcionáři
  Valná hromada
  Neplatnost právních úkonů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1