Number of the records: 1  

Akciová společnost. Valná hromada akciové společnosti. Nicotnost usnesení valné hromady. Účastenství v řízení

 1. Title statementAkciová společnost. Valná hromada akciové společnosti. Nicotnost usnesení valné hromady. Účastenství v řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4727/2016
  AnnotationÚčastníkem řízení o vyslovení nicotnosti usnesení valné hromady akciové společnosti je vedle navrhovatele pouze tato společnost. O různých návrzích na určení nicotnosti usnesení valné hromady, popř. určení, že určité usnesení valné hromady není nicotné (že jde o usnesení valné hromady), musí být vedeno společné řízení (§ 131 odst. 12 obch. zák. per analogiam). Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 19. 9. 1996, sp. zn. IV. ÚS 230/95; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 83/04; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1106/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 2447/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1604/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 407/17.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 23, (2019), č. 10, s. 657-662
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 230/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 83/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1106/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2447/08
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1604/08
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 407/17
  Akciové společnosti
  Valná hromada
  Nicotnost rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.