Number of the records: 1  

Neústavnost nemožnosti popření pohledávky zajištěného věřitele v rámci řízení o oddlužení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementNeústavnost nemožnosti popření pohledávky zajištěného věřitele v rámci řízení o oddlužení : nález ÚS z 2. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 2/19
  AnnotationÚS nálezem vyslovil, že § 410 odst. 2 věta první InsZ ve znění účinném do 30. 6. 2017 v části vyjádřené slovem "nezajištěného" byla v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 LPS ve spojení s čl. 1 odst. 1 Úst. Dle ÚS je ústavní povinností státu chránit práva fyzických osob vstupujících do spotřebitelských vztahů jak vytvářením podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv, tak při řešení sporů z nich vyplývajících, tedy i po procesní stránce. Proto bylo v rozporu s právem na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LPS a současně s požadavkem procesní rovnosti stran zaručeného v čl. 37 odst. 3 LPS předmětné ustanovení v daném rozsahu protiústavní, neboť nevytvářelo procesní prostor k tomu, aby insolvenční soud mohl přezkoumat příslušnou spotřebitelskou smlouvu z hlediska toho, zda neobsahuje nepřiměřená ujednání, a to i proto, že tak nemohl učinit ani dlužník popřením pohledávky ve vztahu k zajištěnému věřiteli. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 2/19.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 9, s. 280
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/19
  Oddlužení
  Popření pohledávky
  Věřitelé
  Kontrola ústavnosti
  Spotřebitelské smlouvy
  Spotřebitel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.