Number of the records: 1  

Účastníci řízení, společnost s ručením omezeným, jednatel, jmenování

 1. Title statementÚčastníci řízení, společnost s ručením omezeným, jednatel, jmenování : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1875/2018
  AnnotationŘízení o jmenování jednatele společnosti s ručením omezeným podle § 198 odst. 3 z. o. k. je řízením ve statusové věci právnické osoby ve smyslu § 2 písm. e) z. ř. s., jež lze zahájit pouze na návrh; okruh účastníků se určí podle § 6 odst. 1 z. ř. s. Další návrh na jmenování jednatele soudem, podaný osobou odlišnou od původního navrhovatele ohledně téže společnosti a téhož skutkového stavu před pravomocným skončením řízení o původním návrhu, je nutno považovat za přistoupení do řízení zahájeného tímto původním návrhem. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 326/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1785/17.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 8, s. 1443-1448
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 326/03
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1785/08
  Společnosti s ručením omezeným
  Jednatelé
  Jmenování
  Účastníci řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.