Number of the records: 1  

Argumentace právními principy v judikatuře

 1. Main entry-name Černín, Karel, 1978- (author)
  Title statementArgumentace právními principy v judikatuře : témata pro empirický výzkum
  AnnotationAutor nastiňuje možné směry empirického výzkumu, jehož předmětem by mohla být argumentace právními principy v soudních rozhodnutích. Nejprve představuje dosavadní odbornou literaturu, z níž je zřejmé, že principiální argumentace je tématem značně kontroverzním. Poté formuluje otázky, na něž by bylo možné hledat odpovědi empirickými metodami - jaký význam principy v soudní argumentaci mají a k jakým výkladovým postupům se využívají, zda soudy věnují dostatečnou pozornost uvedení zdrojů, z nichž na existenci právního principu usuzují, a zda se k principiální argumentaci uchylují pouze v těžkých případech, tedy až poté, co selžou tradiční výkladové metody. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 4/99; nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93; nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. I. ÚS 229/98.
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 4, s. 1-14
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 229/98
  Právní principy
  Právní zásady
  Právní argumentace
  Judikatura
  Právní výzkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1