Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník
  AnnotationPrávo na povolení nezbytné cesty má vlastník pozemku i v případě, že jej sám neužívá, ale přenechává jej k užívání nájemci či pachtýři. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 3, s. 111-112
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2427/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nezbytná cesta
  Pozemky
  Pozemkové vlastnictví
  Nájemce pozemku
  Pacht
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.