Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu

 1. Main entry-name Tégl, Petr, 1977- (author)
  Title statementK rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017
  Another responsib. Melzer, Filip, 1975- (author)
  AnnotationDne 7. 5. 2018 vydal NS ve věci vedené pod sp. zn. 28 Cdo 4784/2017 rozsudek, který řeší otázku věcné legitimace při bezdůvodném obohacení, vzniklém užíváním družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu. V tomto případě se velmi zřetelně projevuje rozdíl mezi tzv. kondikcemi z plnění a kondikcemi nikoli z plnění. Současně zde vzniká i otázka, na čí úkor třetí osoba bezdůvodně užívá věc, kterou vlastník předtím přenechal obligační smlouvou do užívání jinému. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 11, s. 63-64
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 383/05
  Družstevní byty
  Bytová družstva
  Členové družstva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1