Number of the records: 1  

Z červnového a zářijového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ červnového a zářijového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Brotan, Vladimír, (author)
  Vojtek, Petr, 1967- (collaborator)
  AnnotationAutoři informují o rozhodnutích Nejvyššího soudu. V rozsudku ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017 se Nejvyšší soud zabýval problematikou omezování svéprávnosti osob stižených duševní chorobou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. V rozsudku je odkaz na nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1580/16.
  In Soudce. - Roč. 20, (2018), č. 10, s. 30-34
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1580/16
  Svéprávnost
  Omezení svéprávnosti
  Duševní poruchy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.