Number of the records: 1  

Přestavek (o. z.)

 1. Title statementPřestavek (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4572/2015
  AnnotationPrávní věta: Ustanovení § 3059 věta druhá o. z. rozšiřuje institut přestavku (§ 1087) o. z. i na stavby zřízené před 1. 1. 2014; podmínky pro nabytí vlastnického práva přestavkem se v takovém případě posoudí podle § 1087 o. z. Institut přestavku lze aplikovat jen u trvalých staveb zřizovaných stavebníkem zčásti na cizím pozemku v přesvědčení (dobré víře), že zřizuje stavbu na vlastním pozemku. Související judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 2644/15.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1334-1342
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2644/15
  Přestavek
  Nabytí vlastnictví
  Stavby na cizím pozemku
  Stavba
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.