Number of the records: 1  

Firma ovládaná městem musí poskytovat informace, rozhodl Ústavní soud

 1. Title statementFirma ovládaná městem musí poskytovat informace, rozhodl Ústavní soud
  AnnotationAkciová společnost Pražská plynárenská Servis distribuce podléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím, měla by tedy reagovat na žádosti o poskytnutí údajů. Ústavní soud tím potvrdil názor obecných soudů. V případu šlo o to, že hlavní město Praha nevlastní distribuční společnost přímo, ale přes řetězec jím plně ovládaných právnických osob. I tak ale Pražská plynárenská Servis distribuce podle názoru ústavních soudců naplňuje znaky veřejné instituce. "Správní soudy při rozhodování provedly pětistupňový test rozlišující instituci veřejnou a soukromou. Dospěly přitom k závěru, že vedle znaku efektivního ovládání stěžovatelky veřejnoprávních korporací naplňuje i zbývající definiční znaky," konstatoval soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. Jde mimo jiné o účel, pro nějž byla Pražská plynárenská Servis distribuce zřízena. Ten je v tomto případě podle závěrů Ústavního soudu do značné míry veřejný. Zahrnuje totiž například budování a údržbu plynovodů a plynových přípojek. Nález má precedenční charakter. Dopadá i na jiné dceřiné společnosti městských podniků. Všechny tyto městské firmy a další společnosti tedy budou nově povinny poskytovat informace o své činnosti široké veřejnosti. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 1262/17.
  In Právní rádce. - Roč. 26, (2018), č. 5, s. 36
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1262/17
  Právnické osoby
  Právo na informace
  Poskytování informací
  Svobodný přístup k informacím
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.