Number of the records: 1  

Stavba neoprávněná

 1. Title statementStavba neoprávněná : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015
  AnnotationPrávní režim vypořádání neoprávněných staveb, zcela zřízených na cizím pozemku před nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se řídí dosavadními předpisy (zejména § 135c obč. zák.). Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 4, s. 749-758
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 455/03
  Neoprávněná stavba
  Stavby na cizím pozemku
  Občanský zákoník 2014
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.