Number of the records: 1  

K významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí

 1. Main entry-name Kříž, Josef, (author)
  Title statementK významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí : část I - význam ve vztahu k samotnému tématu
  AnnotationV září roku 2016 vydal Ústavní soud nález, ve kterém se vyjádřil k souladu dlouhodobé judikatury obecných soudů ohledně tzv. souběhu funkcí. Tím se přitom obvykle rozumí situace, kdy člen statutárního orgánu kapitálové obchodní korporace má zároveň s danou obchodní korporací sjednanou smlouvu, která má založit pracovněprávní vztah mezi těmito stranami. Autor se v první části svého článku stručně vyjadřuje k otázce, zda je nutné po přijetí nálezu ÚS přehodnocovat sdílené závěry ve vztahu k danému tématu práva obchodních společností. Dále se věnuje významu terminologie při vyjadřování se k danému tématu. Druhá část textu je zaměřena na dopady nálezu na některé vybrané problémy, přičemž daný nález autor zasazuje do širšího kontextu rozhodovací praxe Ústavního soudu v otázkách výkladu soukromého práva. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.
  In Soukromé právo. - Roč. 6, (2018), č. 2, s. 13-18
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Souběh funkcí
  Obchodní společnosti
  Statutární orgán
  Pracovněprávní vztahy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.