Number of the records: 1  

Přípustnost projednání věcí bez nařízení jednání v režimu ZŘS

 1. Main entry-name Stránský, Michal (author)
  Title statementPřípustnost projednání věcí bez nařízení jednání v režimu ZŘS : usnesení VS v Praze z 6. 9. 2017, sp. zn. 7 Cmo 543/2016
  AnnotationPrávní věta: Aplikace institutu projednání věci bez nařízení jednání dle § 115a OSŘ (uplatňujícího se pouze ve sporných řízeních) je v řízeních ve statusových věcech právnických osob (coby řízení nesporných) vyloučena. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 1996, sp. zn. IV. ÚS 230/95; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 83/04.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 10, s. 319-321
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 230/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 83/04
  Přípustnost
  Projednání věci bez nařízení jednání
  Právnické osoby
  Nesporné řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.