Number of the records: 1  

Přestavek zřízený oprávněně na sousedním pozemku

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementPřestavek zřízený oprávněně na sousedním pozemku : rozsudek NS z 18. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4572/2015
  AnnotationPrávní věta: Byla-li stavba zřízena zčásti na cizím pozemku na základě platného oprávnění (např. nájmu, věcného břemene apod.), nelze § 3059 ve spojení s § 1087 ObčZ aplikovat, byť by později oprávnění k umístění stavby zaniklo. To platí i v případě, že stavba byla zcela zřízena na pozemku stavebníka, a později se stala zčásti stavbou na cizím pozemku. Uvedené závěry plně platí i pro stavby zřízené před 1. 1. 2014. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 2644/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 233-235
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2644/15
  Stavba
  Neoprávněná stavba
  Stavby na cizím pozemku
  Přestavek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.