Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Náhrada za omezení vlastnického práva způsobené vymezením územní rezervy

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Náhrada za omezení vlastnického práva způsobené vymezením územní rezervy : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015
  AnnotationPrávní věta: Za omezení vlastnického práva k pozemku způsobené jeho zahrnutím do územní rezervy (§ 36 odst. 1 StavZ) se neposkytuje náhrada. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 10, s. 376-378
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2152/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 247/14
  Omezení vlastnických práv
  Územní rezerva
  Náhrada za omezení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.