Number of the records: 1  

K některým aspektům smluvní náhrady škody

 1. Main entry-name Bezoušková, Michaela, (author)
  Title statementK některým aspektům smluvní náhrady škody
  AnnotationNejčastějším a typickým důvodem vzniku závazků je smlouva. Od 1. 1. 2014 nabyla smlouva nové důležitosti ve vztahu k náhradě škody, neboť zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník rozlišuje smluvní a mimosmluvní případy náhrady škody. Nová koncepce náhrady škody v sobě nese nutnost přehodnocení či prohloubení některých dosavadních závěrů, např. ve vztahu k náhradě škody třetí osobě či liberačnímu důvodu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 19, s. 655-660
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Náhrada škody
  Smluvní závazky
  Liberace
  Liberační důvody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.