Number of the records: 1  

Hodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi v civilním řízení

 1. Main entry-name Pinkavová, Zdena, (author)
  Title statementHodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi v civilním řízení
  AnnotationAutorka si klade za cíl formulovat kritéria věrohodnosti a to tak, aby bylo dosaženo co možná největší předvídatelnosti soudního rozhodnutí. Zaměřuje se i na tzv. odvozenou svědeckou výpověď. Všímá si její věrohodnosti a podmínek použitelnosti odvozené svědecké výpovědi dle ESLP. Zabývá se i dvěma judikáty NS - rozsudek NS ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3341/2006 a rozsudek NS ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2003, sp. zn. I. ÚS 177/01.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2015, č. 11, s. 42-46
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 177/01
  Svědecké výpovědi
  Svědek
  Věrohodnost svědecké výpovědi
  Civilní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.