Number of the records: 1  

Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři - k významu ustanovení § 244 odst. 2 ZOK

 1. Main entry-name Hurychová, Klára, (author)
  Title statementZásada rovného zacházení se všemi akcionáři - k významu ustanovení § 244 odst. 2 ZOK
  AnnotationCílem článku je krátké zamyšlení nad významem § 244 odst. 2 ZOK v rámci systému pravidel corporate governance, mezi jehož základní pilíře patří požadavek rovného zacházení se všemi společníky (akcionáři). Autorka si klade otázku, zda je v souladu se smyslem a účelem zákona, aby obecné pravidlo akciového práva stanovilo nejpřísnější možnou sankci v podobě zdánlivosti právního jednání pro porušení principu rovného zacházení s akcionáři, když úprava reglementující zvláštní situace, při nichž hrozí nebo dochází k takovémuto nerovnému zacházení (ať již mezi společníky, či mezi akcionáři), počítá se sankcemi mírnějšími (zpravidla v podobě relativní neplatnosti). Takové uspořádání systému ochrany akcionářů považuji za nesystematické a vnitřně rozporné. V článku autorka naznačuje vhodný způsob výkladu komentovaného ustanovení a možné legislativní řešení. Související judikatura Ústavního soudu: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 7 (2015), č. 10, s. 285-290
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Akcionáři
  Ochrana akcionářů
  Rovné zacházení
  Corporate governance
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.