Number of the records: 1  

Jak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc?

 1. Main entry-name Westphalová, Lenka, (author)
  Title statementJak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc?
  AnnotationForma náhradní výchovy dětí, takzvaná zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je upravena v § 46 zákona o rodině a dále v ustanoveních § 42 – § 42n zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Tento institut byl v zákoně o sociálněprávní ochraně dětí zakotven již v jeho původním znění z roku 1999. Do zákona o rodině se dostal až novelizací v souvislosti s přijetím zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, s účinností od 1. 7. 2002. S účinností od 1. 6. 2006 byl výrazně zákonem č. 134/2006 Sb. novelizován zákon o sociálněprávní ochraně dětí, který podrobně upravil podmínky umísťování dětí do těchto zařízení, příspěvek na úhradu pobytu a péče a státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Odkazy na judikaturu ÚS: nálezy sp.zn. III. ÚS 3363/10 ze dne 13.7.2011, sp.zn. II. ÚS 2546/10 ze dne 6.9.2011 a sp.zn. III. ÚS 3007/09 ze dne 26.8.2010.
  In Právní fórum. - Roč. 9, (2012), č.7, s.283-287
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3363/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2546/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Náhradní výchova
  Ústavní výchova
  Sociálněprávní ochrana dětí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.