Number of the records: 1  

Grundprobleme der staatlichen Bekämpfung des Rechtsextremismus

 1. Main entry-name Volkmann, Uwe (author)
  Title statementGrundprobleme der staatlichen Bekämpfung des Rechtsextremismus
  Translated titleZákladní problémy potírání pravicového extremismu státem
  AnnotationPříspěvek informuje o různých prostředcích a možnostech, kterými lze bojovat proti pravicově extremistickým snahám. Jejich uplatnění však pravidelně naráží na právní, politické a praktické problémy, a to i proto, že v současnosti již nepanuje shoda o jejich principiální legitimitě. V úvodu článku je rozebírána otázka odlišného obecného náhledu na pravicový a levicový extremismus a situace na stranické pravicově extremistické scéně v SRN (včetně různých formálních či neformálních uskupení). Zmíněny jsou problémy, které se objevují (zejména z ústavněprávního hlediska) při zvažování postupů vůči pravicovým extremistům. Ty nejsou vyřešeny ani tím, že Základní zákon, narozdíl od Výmarské republiky, reprezentuje koncept obranyschopné demokracie; přesto panuje nejistota o legitimitě postupů vůči extremistům. Z jednotlivých možných postupů pak článek rozebírá možnost zákazu různých spolků a stran, omezení volebního boje (propagace), omezení finančních zdrojů plynoucích daným uskupením ze státního rozpočtu, možnosti aplikace trestního práva, omezení shromažďovacího práva či "preventivní ochranu ústavnosti" spočívající např. v různých osvětových programech, odborných výzkumech či infiltrace do problematických uskupení zpravodajskými metodami. Jsou také zmíněny základní principiální problémy a nejasnosti při potírání pravicového extremismu, např. jakou roli v tomto směru má hrát stát a právo, které jsou vypozorovatelné např. ze soudní či správní praxe (nejasné jsou tyto otázky i ve vztahu k levicovému extremismu). V článku jsou konečně zmíněny tři možné přístupy k problému: jednak naprostá tolerance jako v případě Výmarské republiky (ta slibuje maximum svobody, ale nezaručuje, že svoboda zůstane zachována), jednak úplné potírání pod heslem "žádnou svobodu nepřátelům svobody" (zaručuje maximální bezpečnost, ale takový postup se může obrátit vůči svobodě samotné). Třetí možností je liberální náhled, dle kterého musí být příslušné kroky odvozeny od míry nebezpečí každého konkrétního ohrožení - i tento přístup sebou nese svá rizika. Článek končí konstatováním, že i volba "měkkých" (např. zpravodajských) metod může skočit tím, že navenek se stát tváří liberálně, ale ve skutečnosti jím již není.
  In Juristen Zeitung. - Jg. 65, (2010), Nr. 5, s. 209-217
  Subj. Headings Extremismus
  Boj proti extremismu
  Obranyschopná demokracie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.