Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 1344/23

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 1344/23
  AnnotationKe krácení dotace v plné výši by mělo docházet teprve v těch nejzávažnějších případech porušení pravidel či za existence zvláštních okolností. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2023, sp. zn. III. ÚS 1344/23; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 12/14.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 6, s. 49-51
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1344/23
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/14
  Dotace
  Krácení dotace
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.