Number of the records: 1  

Analýza písemného odůvodňování civilních rozsudků

 1. Main entry-name Hau, Vojtěch, (author)
  Title statementAnalýza písemného odůvodňování civilních rozsudků
  AnnotationAutor v úvodu článku popisuje ideální podoby odůvodnění rozsudku a identifikaci nejčastějších nedostatků písemného odůvodňování rozhodnutí. Z těchto zjištění následně vyvěrají kritéria obsahové analýzy, která podrobuje empirickému výzkumu 150 civilních rozsudků. Nakonec autor prezentuje výsledky analýzy a poté nad nimi vede polemiky a navrhuje vlastní řešení odhalených nedostatků. Kromě toho pozoruje různé způsoby přebírání judikatorních a doktrinálních závěrů v právní argumentaci a sleduje jejich četnost nebo srovnává některé prvky odůvodnění podle generací soudců. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2002, sp. zn. I. ÚS 336/2000; nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 94/98; nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 1996, sp. zn. IV. ÚS 200/96; nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. III. ÚS 138/2000.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 6, s. 1-18
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 336/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 94/98
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 403/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 200/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 138/2000
  Soudní rozhodnutí
  Rozhodování
  Civilní soudnictví
  Odůvodnění
  Právní jazyk
  Právnická terminologie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/analyza-pisemneho-oduvodnovani-civilnich-rozsudku.m-747.html
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.