Number of the records: 1  

Sexual orientation discrimination and rrticle 14 of the European convention on human rights

 1. Main entry-name Johnson, Paul (author)
  Title statementSexual orientation discrimination and rrticle 14 of the European convention on human rights : the problematic approach of the European court of human rights
  Translated titleDiskriminace na základě sexuální orientace a článek 14 Evropské úmluvy o lidských právech: problematický přístup Evropského soudu pro lidská práva
  In European human rights. - Iss. 6, 2023, s. 548-563
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Sexuální orientace
  Sexuální menšiny
  Diskriminace
  Zákaz diskriminace
  Právo na soukromí
  Prostor pro uvážení
  Pozitivní závazky
  Výklad práva
  Judikatorní rozpor
  Judikatorní odklon
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20231212100309 Sexual Orientation Discrimination and Article 14 of the European Convention on Human Rights: the Problematic Approach of the European Court of Human Rights (abstrakt)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.