Number of the records: 1  

Předpověď recidivy umělou inteligencí a právo na soukromí

 1. Main entry-name Gazda, Viktor, (author)
  Title statementPředpověď recidivy umělou inteligencí a právo na soukromí
  AnnotationAutor se ve svém článku věnuje obecné otázce, zda trestněprávní nástroj - vyhodnocování rizika recidivy za pomoci AI je legitimní z hlediska základního práva na soukromý život. Tento konkrétní problém si autor vybírá proto, že představuje komplexní mechanismus hodnocení chování jednotlivce, který jako celek přesahuje souhrn jednotlivých shromažďovaných informací. Nejprve uvádí nejčastější způsoby využíváním AI v trestním právu. Poté osvětluje povahu a rozsah práva na soukromí v míře podstatné pro další zkoumání z hlediska zvoleného tématu a poukazuje na hlavní výhody a rizika spojená s predikcí recidivy za pomoci AI. Za stěžejní autor považuje tu část textu, ve které poměřuje v ostatních částech dosažené argumenty v kolizi stojících hodnot za účelem zjištění míry legitimity předpovědi budoucího potenciálně kriminálního chování. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 3457/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1983/13; nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 1994, sp. zn. I. ÚS 4/94.
  In Právní rozhledy. - Roč. 31, (2023), č. 8, s. 283-290
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 23/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3457/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1983/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 4/94
  Trestná činnost
  Recidiva
  Právo na soukromí
  Umělá inteligence
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.