Number of the records: 1  

Náhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy

 1. Title statementNáhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy.
  AnnotationÚprava obsažená v § 2959 obč. zák. je komplexní a pokrývá všechny projevy ztráty osoby blízké pro pozůstalé a všechny dopady do jejich nemajetkové sféry, a to včetně zásahu do základního lidského práva na budování a rozvíjení rodinných vztahů. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 28, 2024, č. 2
  Subj. Headings Ústavní soud 2024
  Judikatura NS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Náhrada škody
  Náhrada nemajetkové újmy
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0224_00000000_0?fileName=chapter04.xhtml&location=pi-1210
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.