Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 76/23

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 76/23
  AnnotationPrávní účinky oznámení usnesení o zastavení trestního stíhání ve smyslu § 137 tr. řádu ve spojení s § 172 téhož zákona nastávají až doručením opisu tohoto usnesení osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která k němu dala svým návrhem podnět, nikoliv vyhlášením v přítomnosti toho, komu je třeba usnesení oznámit. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2023, sp. zn. III. ÚS 76/23; nález Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 389/09; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 3588/22.
  In Jurisprudence. - Roč. 32, (2023), č. 5, s. 55-56
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 76/23
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 389/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3588/22
  Trestní stíhání
  Zastavení trestního stíhání
  Nabytí právních účinků
  Doručení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.