Number of the records: 1  

Zneužití veřejných subjektivních práv jako fenomén doby

 1. Main entry-name Černý, Petr (author)
  Title statementZneužití veřejných subjektivních práv jako fenomén doby
  AnnotationAutor se věnuje zneužití práva ve veřejném právu, zejména ve správním právu. Ukazuje, že princip zákazu zneužití práva je ve veřejném právu přítomný už dlouhou dobu. V poslední době dochází k novým situacím, ve kterých je tento institut využíván. Ve správním právu se nejdříve začal tento institut používat v daňovém právu, avšak následně i jako nástroj proti některým obstrukčním praktikám v procesním přestupkovém právu. K největšímu rozvoji v poslední době došlo v agendě práva na informace. Některé subjekty totiž používají právo na informace i k šikaně správních orgánů. Autor se ve svém článku zabývá také novelou zákona o poskytování informací a novelou soudního řádu správního, kde bylo zneužití práva nově upraveno. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 374/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1200/16.
  In Soukromé právo. - Roč. 11, (2023), č. 5, s. 11-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 374/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1200/16
  Subjektivní právo
  Veřejné právo
  Právo na informace
  Zneužití práva
  Obstrukce
  Soudní ochrana
  Soudní řád správní
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.