Number of the records: 1  

COVID-19 a volby a referendum v České republice = COVID-19 and elections and referendum in the Czech republic

 1. Main entry-name Grinc, Jan, (author)
  Title statementCOVID-19 a volby a referendum v České republice = COVID-19 and elections and referendum in the Czech republic : zkušenosti, otevřené otázky a podněty de lege ferenda = experiences, unresolved questions and propositions de lege ferenda
  Another responsib. Antoš, Marek, 1979- (author)
  AnnotationAutoři se zabývají různými aspekty právní úpravy voleb a referenda v České republice v kontextu pandemie onemocnění COVID-19, ale potenciálně i jiných zdravotních hrozeb a mimořádných situací. Text je rozdělen do dvou částí. V první části se autoři zabývají výkladem ústavních podmínek pro odložení voleb, kriticky hodnotí případ odložení doplňovacích voleb do Senátu, upozorňují na některé otevřené otázky ústavní úpravy a zaujímají k nim stanovisko. V druhé části autoři hodnotí přijaté i nepřijaté změny volebních pravidel, které reagovaly na šíření onemocnění COVID-19. Pozornost je věnována především jednorázovým zákonům o zvláštních způsobech hlasování. V návaznosti na to se autoři zamýšlejí nad ústavností současné právní úpravy překážky výkonu volebního práva z důvodu ochrany veřejného zdraví a nad otázkou distančního hlasování jako prostředku pro zmírnění zdravotních rizik voleb. Autoři dospívají k závěru, že Česká republika jako demokratický právní stát v obtížné situaci způsobené onemocněním COVID-19 v oblasti voleb celkově obstála. Bylo by ale vhodné zohlednit získané zkušenosti i odhalené nedostatky při revizi volebních předpisů, k čemuž zatím nedošlo. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 13/05; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/17; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 4178/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1767/19; nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 21/16.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 31, (2023), č. 3, s. 539-568
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4178/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1767/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/16
  Volby
  Volební právo
  Koronavirus
  Hlasovací právo
  Hlasování
  Referendum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/36661
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.