Number of the records: 1  

Liniové stavby a střet exekučního a insolvenčního řízení

 1. Main entry-name Papež, Petr, (author)
  Title statementLiniové stavby a střet exekučního a insolvenčního řízení
  AnnotationAutor se zabývá otázkou týkající se liniových staveb, a to možným postupem v případě, kdy se vlastník liniových staveb dostane do prodlení s plněním svých závazků a jeho majetek se stane předmětem buď exekučního nebo insolvenčního řízení. Jeho snahou není komplexní pojednání o jednotlivých řízeních, ani všech aspektech liniových staveb nebo úprav práv k nemovitostem obecně, ale pouhé nahlédnutí do problematiky dotýkající se specifik liniových staveb, jejich umisťování a následky střetu exekučního a insolvenčního řízení, jehož předmětem liniové stavby mohou být. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 531/05; nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 21/17; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04.
  In Obchodní právo. - Roč. 32, (2023), č. 5, s. 13-26
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 531/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Liniové stavby
  Vyvlastnění
  Exekuční řízení
  Insolvenční řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.