Number of the records: 1  

De/kriminalizace pomluvy

 1. Main entry-name Hanych, Monika, (author)
  Title statementDe/kriminalizace pomluvy : přiměřená sankce, nebo odrazující prvek pro diskuzi o veřejném zájmu?
  AnnotationJe ukládání trestní sankce za pomluvu v dnešní společnosti stále žádoucí a udržitelné, zejména s ohledem na možné negativní důsledky pro práci médií a konkrétních novinářů při informování o záležitostech veřejného zájmu? Autorka na tuto otázku odpovídá analýzou dlouhodobě se vyvíjející judikatury ESLP, mezinárodního srovnání napříč státy i přehledu ukládání trestních a dalších druhů sankcí ve vnitrostátním kontextu. Zohledňuje také dlouhodobá doporučení mezinárodních organizací, žádajících celkové zrušení trestného činu pomluvy z právních řádů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 2548/14; nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 541/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3148/15; nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. IV. ÚS 227/05; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99; nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05.
  In Právník. - Roč. 162, (2023), č. 5, s. 431-447
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2548/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 541/10
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3148/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 227/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 23/05
  Svoboda projevu
  Pomluva
  Trestné činy
  Novináři
  Zpravodajství
  Evropský soud pro lidská práva
  Judikatura ESLP
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.