Number of the records: 1  

Prehliadka advokátskej kancelárie

 1. Main entry-name Záhora, Jozef, 1968- (author)
  Title statementPrehliadka advokátskej kancelárie
  AnnotationNárodní rada SR schválila novelu trestního řádu č. 111/2023 Z. z. s účinností od 1. 5. 2023, jejímž cílem je zabezpečit řádný procesní postup prohlídky prostor advokátních kanceláří a zabránit tomu, aby se vykonáním prohlídky a získáním důvěrných informací, na které se vztahuje mlčenlivost advokáta, zasáhlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestním řízení. Autor představuje uvedenou novelu v širších souvislostech, především z lidskoprávního hlediska, a poukazuje na nedostatky a možné aplikační problémy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu ČR: nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 2894/08; nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10; usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. 2. 2013, sp. zn. III. ÚS 1675/12; usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 24. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13; nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2019, sp. zn. II. ÚS 3533/18; nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17; nález Ústavního soudu ČR ze dne 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20; nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 348/21; nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09.
  In Justičná revue. - Roč. 75, (2023), č. 6-7, s. 759-777
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2894/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 889/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1675/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3988/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3533/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 702/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2007/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 348/21
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09
  Advokáti
  Výkon advokacie
  Prohlídka jiných prostor
  Mlčenlivost advokáta
  Právo na obhajobu
  Princip rovnosti ve zbraních
  Trestní řízení
  Slovenské trestní právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.