Number of the records: 1  

ÚS k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS k náhradě nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 357/22, platí, že adhezní řízení a řízení o nároku na pojistné plnění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou dvě samostatná řízení. Právo na právní pomoc dle čl. 37 odst. 2 LZPS brání trestním soudům, aby poškozeným zcela upřely náhradu nákladů spojených s jejich účastí v trestním řízení, resp. se zastoupením zmocněncem, z důvodu, že náhrada nákladů spojených s právním zastoupením byla už přiznána v řízení o pojistné plnění. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2023, sp. zn. II. ÚS 357/22.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 4, s. 6
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 357/22
  Trestní řízení
  Poškozený v trestním řízení
  Náklady trestního řízení
  Náhrada nákladů řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.