Number of the records: 1  

Ke zrušení části ust. § 18c odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a"

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementKe zrušení části ust. § 18c odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a"
  AnnotationAbsentuje-li nejen legitimní cíl právní úpravy spočívající ve změně způsobu určení advokátů v případech, které nejsou odůvodněny příjmovými či majetkovými poměry, ale i jakákoli zmínka o tom, že by takový cíl byl vůbec zamýšlen, není možné posoudit způsobilost a vhodnost napadené právní úpravy v rámci prvního kroku testu proporcionality. Rozšíření bezplatné právní pomoci na určité typy řízení jako subsidiární formy právní pomoci je bezpochyby legitimním, žádoucím cílem, směřujícím k posílení ústavní záruky práva na právní pomoc. Omezil-li zákonodárce právo žadatele obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní služby pouze na případy odůvodněné příjmovými či majetkovými poměry, porušil právo na přístup k soudu zaručené v čl. 36 odst. 1 LZPS a právno na právní pomoc zaručené v čl. 37 odst. 2 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 44/21; nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2021, sp. zn. II. ÚS 3237/20; nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 1618/15; nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 682/16; nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 630/16; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2334/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 3849/11; nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 4120/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II. ÚS 1866/20; nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2001, sp. zn. IV. ÚS 561/01; nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 1024/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 848/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 3, s. 38-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/21
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3237/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1618/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 682/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 630/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2334/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3849/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4120/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1866/20
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 561/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1024/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 848/16
  Česká advokátní komora
  Právní pomoc
  Právo na právní ochranu
  Právo na právní pomoc
  Advokáti
  Zákaz diskriminace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.