Number of the records: 1  

ÚS k úrokům z prodlení u nároku na peněžité odčinění újmy na zdraví

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS k úrokům z prodlení u nároku na peněžité odčinění újmy na zdraví
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 21. února 2023, sp. zn. I. ÚS 2370/22, platí, že způsob určení výše zadostiučinění podle podzákonného právního předpisu, jehož účelem je toliko překlenout výkladové obtíže s vyčíslením peněžité hodnoty nemajetkové újmy a jímž soud není bezvýhradně vázán podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, nemůže odůvodnit závěr, že škůdce není do okamžiku rozhodnutí soudu v prodlení se svou povinností plně nahradit poškozenému jeho újmu na zdraví. Existenci nároku na náhradu újmy na zdraví nelze činit závislou ryze na vůli moci výkonné. Závazkový vztah mezi škůdcem a poškozeným vzniká ze samotného deliktu a o celkové výši nároku na přiměřené a plné odškodnění soud rozhoduje v případném soudním řízení deklaratorním rozhodnutím. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 2370/22.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 3, s. 10
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2370/22
  Újma na zdraví
  Odškodnění
  Nárok na odškodnění
  Úroky z prodlení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.