Number of the records: 1  

ÚS: Paušální argumenty proti střídavé péči ze strany obecných soudů neobstojí

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS: Paušální argumenty proti střídavé péči ze strany obecných soudů neobstojí
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 8. února 2023, sp. zn. I. ÚS 3350/22, platí, že při rozhodování o péči o nezletilé jsou obecné soudy povinny vyvarovat se paušálních (a v obecné rovině neplatných) argumentů proti střídavé péči, jako je útlý věk dítěte, stabilita výchovného prostředí, adaptační náročnost střídání, špatná komunikace rodičů, vzdálenost bydlišť rodičů, pracovní vytíženost jednoho z rodičů, pomoc příbuzných s péčí o dítě či odmítavý postoj psychologů. Za situace, kdy jsou kompetence obou rodičů pečovat o dítě rovnocenné a dítě má k oběma dobrý vztah, je nutné vypořádat se v rozhodnutí o péči s konkrétními okolnostmi, které stojí střídavé péči na překážku. V opačném případě obecné soudy nenaplní ústavně zaručená práva účastníků plynoucí z čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 32 odst. 4 LZPS. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2023, sp. zn. I. ÚS 3350/22.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2023, č. 3, s. 10
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3350/22
  Střídavá péče
  Péče o nezletilé děti
  Rodiče a děti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1692344554853-db8cc2e4-5f02
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.