Number of the records: 1  

Anticorruption, Privacy, and (Gay) Family – The CJEU Rules on Financial Disclosure of Public Officials (C-184/20)

 1. Main entry-name Hoppe, Tilman (author)
  Title statementAnticorruption, Privacy, and (Gay) Family – The CJEU Rules on Financial Disclosure of Public Officials (C-184/20)
  Translated titleProtikorupční opatření, soukromí a (homosexuální) rodina – Pravidla Soudního dvora EU o zveřejňování finančních údajů veřejných činitelů (C-184/20)
  In Vienna journal on international constitutional law. - Vol. 17, (2023), no. 4, s. 433-446
  Subj. Headings Majetková přiznání
  Funkcionáři
  Veřejný zájem
  Střet zájmů
  Boj proti korupci
  Transparentnost
  Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje
  Zpracování osobních údajů
  Ochrana dat
  Právo na soukromí
  Ochrana soukromí
  Soukromý život
  Právo na rodinný život
  Sexuální orientace
  Homosexuálové
  Test proporcionality
  Předběžná otázka
  Řízení o předběžné otázce
  Právo Evropské unie
  Evropské právo
  Evropská unie
  Soudní dvůr Evropské unie
  Listina základních práv EU
  Evropský soud pro lidská práva
  Judikatura ESLP
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/icl-2023-0003/html Anticorruption, Privacy, and (Gay) Family – The CJEU Rules on Financial Disclosure of Public Officials (C-184/20)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.