Number of the records: 1  

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

 1. Main entry-name Drahorád, Jakub, (author)
  Title statementPřerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě
  AnnotationAutor se věnuje problematice uplatňování práva na respektování soukromého a rodinného života osobami omezenými na osobní svobodě z důvodu výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody ve formě možnosti dočasně opustit, za doprovodu eskorty či samostatně, prostor věznice pro naléhavé rodinné důvody. Těmi je v článku míněna zejména účast na pohřbu blízkého příbuzného či možnost jej navštívit v nemocnici. Zatímco v případě vazebně stíhaných osob není tato problematika na zákonné ani podzákonné úrovni nijak upravena, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích se zvýšenou ostrahou či na doživotí je zčásti výslovně zakázána. V praxi je tedy těmto osobám uplatňování jejich práva dle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v těchto případech plošně znemožněno. V případě osob v "běžném režimu" výkonu trestu odnětí svobody je pak toto právo závislé na libovůli ředitele věznice, který nemusí své rozhodnutí žádným způsobem odůvodňovat. ESLP přitom již 20 let ustálenou judikaturou potvrzuje, že nemožnost zúčastnit se pohřbu blízkého příbuzného či navštívit takovou osobu v nemocnici konstituuje zásah do práva dle čl. 8 a požaduje, aby ke každému z takových případů bylo přistupováno individuálně a výkon práva byl umožněn do nejvyšší možné míry, pokud jeho omezení není nezbytné v demokratické společnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. I. ÚS 2477/08; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. IV. ÚS 257/2000; nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. II. ÚS 590/08.
  In Právník. - Roč. 162, (2023), č. 4, s. 337-351
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2477/08
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 257/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 590/08
  Výkon trestu
  Přerušení výkonu trestu
  Trest odnětí svobody
  Respektování rodinného života
  Právo na respektování soukromého života
  Soukromý život
  Právo na rodinný život
  Ochrana lidských práv
  Omezení základních práv
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2023/2023-4.html?a=3759
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.