Number of the records: 1  

Prozatímní rozhodnutí v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 1. Main entry-name Kotrady, Pavel, (author)
  Title statementProzatímní rozhodnutí v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
  AnnotationAutor se zapojuje do diskuze nad návrhem novely občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních, která se věnuje otázkám rozvodu a řízení o něm, jakož i řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Podstatná změna, která by v případě přijetí novely vstoupila v platnost a účinnost, by se týkala tzv. pomalých předběžných opatření. Ta by totiž v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé zcela nahradil institut prozatímního rozhodnutí. Právě jeho úpravě se autor ve svém článku věnuje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 618/05; nález ÚS ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 420/05; usnesení ÚS ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. I. ÚS 1942/16.
  In Rodina. - Roč. 1, (2024), č. 1, s. 13-19
  Subj. Headings Ústavní soud 2024
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 618/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 420/05
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1942/16
  Nezletilí
  Péče o nezletilé děti
  Řízení ve věcech péče o nezletilé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.