Number of the records: 1  

Ke správnosti východisek diskuse o řešení přetíženosti Nejvyššího správního soudu

 1. Main entry-name Chvojka, Šimon, (author)
  Title statementKe správnosti východisek diskuse o řešení přetíženosti Nejvyššího správního soudu
  AnnotationAutor svým článkem přispívá do znovuotevřené debaty o přetíženosti Nejvyššího správního soudu. Poukazuje zejména na to, že je nutné se vrátit o krok zpět. Místo přímého řešení samotné přetíženosti je nutné si nejdříve vyjasnit, jakou roli - zajišťování individuální spravedlnosti anebo jednotnosti judikatury - má primárně soud plnit. Až následně je možné se bavit o konkrétních změnách, jak soud odbřemenit. Na základě krátkého rozboru individuální a celospolečenské role nejvyšších soudů, a s tím spojeného nastavení soudu preferujícího tu či onu roli, dále analyzují konkrétní návrhy vyskytující se v současné diskusi. Jmenovitě jde o navýšení počtu stálých soudců a soudkyň a jejich asistentů a asistentek, rozšíření institutu nepřijatelnosti a elektronizaci a automatizaci kasačního řízení. Při jejich zkoumání autor dochází k závěru, že je skutečně namístě se nejdříve zamyslet nad rolí NSS v našem právním systému, jelikož představené či diskutované změny nejsou ve vzájemném souladu. Ke chtěnému cíli odbřemenění tak nemusí dojít. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. II. ÚS 721/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 32/21; nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06.
  In Právník. - Roč. 162, (2023), č. 3, s. 245-256
  Subj. Headings Ústavní soud 2023
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 721/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 32/21
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 138/06
  Nejvyšší správní soud
  Pravomoc soudů
  Rozhodovací činnost soudu
  Přetíženost soudů
  Nepřijatelnost
  Soudci
  Elektronizace justice
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2023/2023-3.html?a=3752
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.